TỦ ATS KẾT HỢP MCCB

* Phân loại hệ thống ATS căn cứ theo loại khí cụ điện động lực đóng cắt, ta có 3 loại sau:

– ATS dùng contactor 3 cực hay 4 cực

– ATS dùng loại Change over switch hay Motorized CB

– ATS dùng ACB (máy cắt không khí)

* Phân loại hệ thống ATS theo nguồn cấp dự phòng, ta có 3 loại sau:

– ATS cho 2 nguồn: nguồn lưới chính và nguồn Ácquy ( Nguồn cấp điện không gián đoạn UPS).

– ATS cho 2 nguồn: nguồn lưới chính vs một nguồn lưới dự phòng.

– ATS cho 2 nguồn: nguồn lưới chính và nguồn từ máy phát điện.

Call Now Button
error: Content is protected !!